O Milošu

Miloš je po obrazovanju i struci arhitekta. Završio je Gradjevinsko–arhitektonski fakultet, smer arhitektura.

Radio jena više kapitalnih projekata od društvenog značaja i ostvario saradnju sa startupom iz New Yorka. 

Miloš je vlasnik kreativne agencije Arcezio koja se bavi multidisciplinarnom produkcijom digitalnog sadržaja za potrebe arhitekata, grafičkih i indus­trijskih dizajnera, sa misijom da poveže kreativne industrije svojim delovanjem. Tim je sastavljen od ljudi iz ovih oblasti, medjusobno se dopunjava i tesno povezuje obrazujući ekipu koja je sposobna za interferentno delovanje i zalaženje u oblasti koje nisu primarna funkcija svojih članova. Primarna produkcija je orijentisana ka Real Estate marketingu, gde su glavni klijenti arhitekte koje imaju potrebu za ilustrovanjem svojih projekata kroz digitalne rendere, interaktive prezentacije ili print materijal.

Pokreće ga kreativnost, zanimljivi ljudi, inovacije.