Započinjanje bilo kakvog posla nije ni malo lak zadatak, ukoliko imamo ideju uglavnom nedostaje novac. Započeti posao bez sopstvenog kapitala je moguće, postoji mnogo načina za dolaženje do potrebnih sredstava ali jedan od najinteresantnijih je Crowdfunding.

ŠTA JE TO CROWDFUNDING?

Crowdfunding predstavlja specifičan oblik prikupljanja sredstava za započinjanje ili razvoj nekog projekta i nije lak. Kao što mu ime kaže, Crowdfunding se zasniva na sledećem principu – Crowd (masa, grupa ljudi), Funding (finansiranje) tj. finansiranje od strane velikog broja ljudi. Za razliku od traženja velikih investitora, crowdfunding se zasniva na doprinosima pojedinaca, manjih ili većih firmi kao i svih ostalih zainteresovanih fizičkih i pravnih lica koji žele da doprinesu vašem projektu.

Crowdfunding predstavlja specifičan oblik prikupljanja sredstava za započinjanje ili razvoj nekog projekta i nije lak. Kao što mu ime kaže, Crowdfunding se zasniva na sledećem principu – Crowd (masa, grupa ljudi), Funding (finansiranje) tj. finansiranje od strane velikog broja ljudi. Za razliku od traženja velikih investitora, crowdfunding se zasniva na doprinosima pojedinaca, manjih ili većih firmi kao i svih ostalih zainteresovanih fizičkih i pravnih lica koji žele da doprinesu vašem projektu.

Crowdfunding se sazniva na finansijskim doprinosima desetina, stotina ili hiljada različitih lica koji će vam dati male iznose kako bi vam pomogli (iznosi mogu bukvalno ići od 5$ pa naviše). Jako je bitno smisliti dobar razlog zašto bi ta lica dala novac baš vama.

Crowdfunding model na Internetu je evoluirao u nekoliko pravaca:

  • Pozajmljivanje sredstava za ostvarivanje projekata. Karakterističan primer ovakvog servisa jeste Kiva.
  • Finasiranje projekta prodajom “suvenira” (perks). Najpoznatiji primer ovakvog servisa jeste Kickstarter
  • Finasiranje projekata kombinacijom prodaje “suvenira” i donacija. Najpoznatiji primer ovakvog servisa jeste Indiegogo

Postoji mnoštvo crowdfunding platformi za prikupljanje sredstava ali svakako da se dve izdvajaju kao najinteresantnije i najpopularnije platforme sa aspekta investicija jer ne zahtevaju da dajete udeo u vašoj kompaniji/projektu da biste dobili sredstva, to su Kickstarter i Indiegogo.

CROWDFUNDING U SRBIJI

U period od 2011. do danas u Srbiju je na ovaj način uplaćeno preko 650.000 dolara, a broj ljudi koji podržavaju ovakvu vrstu finansiranja je porastao za 400% od 2012. godine. Na primer u Velikoj Britaniji svakog sata se na ovaj način uplati više od 6000 dolara.

Kao najbolji primeri iz naše zemlje svakako su kampanje Centra za mame koji je na ovaj način uspeo da prikupi dovoljno sredstava za onlajn pravni vodič za informisanje mama o njihovim pravima, kao i Startit koji je uz pomoć Kickstarter kampanje obezbedio sredstva za izgradnju centra za startape u iznosu od gotovo 108.000 dolara. Startit se smatra jednom od najuspešnijih crowdfunding kampanja.

Navešćemo i primer Nove Iskre i njihovog projekta Folkk koji je sakupio blizu 21.000 dolara.

Takođe dosta je primera gde su u timu koji je učestvovao u kampanji istaknuti članovi bili naši državljani. Jedan od zanimljivijih primera je kampanja za Nura slušalice koje se prilagođavaju vašem sluhu i uhu. Član Nura tima bio je i Nišlija Dragan Petrović a ova kampanja je na Kickstarteru dobila preko 1.800.000 dolara. Pogledajte video o njihovoj kampanji.