O Jeleni

Završila je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu. Bila je aktivna u više organizacija civilnog sektora - u organizaciji i realizovanju radionica, u prikupljanju i obradi podataka, pripremi i promociji publikacija.

Zaposlena u kompaniji za istraživanje tržišta. Uživa u planinarenju i knjigama. Omiljeno sredstvo prevoza joj je bicikla. I bez psa ne može da zamisli život.Veruje u društveni angažman i odgovornost svakog čoveka za okruženje isvet u kome živimo.