NiCAT klaster organizuje radionicu „Uloga inovacija u komercijalizaciji proizvoda“ . Radionica je namenjena malim i srednjim preduzećima koje već imaju sopstvene proizvode ili rešenost da stvore nove proizvode, a cilj radionice je da učesnike provede kroz sve faze od ideje do uspešne komercijalizacije uključujući ulogu inovativnosti i inovacija.

Ovom prilikom imaćete priliku da čujete Dr Nedeljka Milosavljevića, direktora Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu. Znanje i iskustvo u polju transfera tehnologije i inovacija prikupio je na renomiranim institucijama poput Univerziteta Oksford, Univerziteta Haifa, kao i od privatnih institucija poput Ascenion GmbH.

Trenutno je predsednik Alijanse za biznis i inovacije, član međunarodnog odbora Asocijacije menadžera univerzitetskih tehnologija (SAD), član međunarodnog odbora Međunarodne mreže za transfer tehnologije (Kina), međunarodni partner u World Business Angels Investment Forum-u, senior konsultant i biznis developer za Oxentia-u (kompanija Univerziteta u Oksfordu), ekspert za Evropsku komisiju i WIPO, evaluator za EIC akceleratora, član odbora Saveta za omladinsko preduzetništvo i član odbora Savet za nauku i industrijsku saradnju. Suosnivač je dva start-up-a, oblast materijala i fin-tech-a. Ranije je bio potpredsednik Asocijacije evropskih profesionalaca za prenos nauke i tehnologije (ASTP) i član odbora HEPTech-a.

Ukoliko ste zaintererovani možete se prijaviti putem linka. Prijave su otvorene do 9. decembra do kraja dana, a učešće na radionici je potpuno besplatno.

Projekat Digitalization and Startup ecosystem development NiCAT realizuje u saradnji sa nemačkom razvojnom saradnjom koju sprovodi GIZ.