Asocijacija za demokratski prosperitet – ADP Zid iz Crne Gore, zajedno sa organizacijom CEDRA iz Splita, Hrvatska; Deli – prostorom za kreativno delovanje iz Niša, Srbija; organizacijom ARNO iz Skoplja, Severna Makedonija; Lens iz Prištine i Savetom za zelenu gradnju (Green Council) iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina sprovode projekat pod nazivom „EICEE – Ekosistem za eko inovacije i cirkularnu ekonomiju Zapadnog Balkana“. Ovaj projekat, koji finansira Evropska unija, fokusira se na promovisanje zelene i digitalne tranzicije u regionu.

Predlozi projekata koji treba da doprinesu održivom ekonomskom razvoju i razvoju srednje razvijenih organizacija civilnog društva (OCD) i socijalnih preduzeća koja se bave sektorom cirkularne i zelene ekonomije, podnose se najkasnije do 27.05.2024.godine do 16 časova po srednjeevropskom vremenu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI? 

Poziv je namenjen socijalnim preduzećima i nevladinim organizacijama iz Crne Gore, Srbije, Severne Makedonije,  Bosne i Hercegovine i sa prostora Kosova* koje doprinose aktivnom angažovanju mreže aktera socijalne ekonomije i podržavaju stvaranje ekosistema podrške za razvoj zelene i cirkularne ekonomije.

Poziv za predloge projekata se posebno odnosi na testiranje inovativnih pristupa i pilot rešenja kroz socijalna preduzeća i OCD. Cilj je da se proširi mreža društvenih aktera koji doprinose razvoju ekosistema i poveća interesovanje javnosti za projekat.

Pravo učešća na ovom konkursu, podnosilac ima ukoliko da ispunjava sledeće kriterijume:

  • da je registrovano pravno lice i neprofitna organizacija ili
  • da je socijalno preduzeće, u zavisnosti od zakonodavstva zemlje u kojoj je registrovano i da dokaže svoj status i neprofitnu delatnost
  • da je organizacija/preduzeće osnovano u Bosni i Hercegovini ili Srbiji ili Severnoj Makedoniji ili Kosovu* ili Crnoj Gori najmanje 12 meseci pre roka za podnošenje predloga projekta, sa godišnjim prometom od najmanje 20.000,00 evra, sa statutom i realizovanim projektima koji dokazuju oblast rada

Prijave se dostavljaju sa popunjenim: Aneksom A – Prijavni formular i Aneksom B – Budžetom

Molimo vas da pažljivo pročitate detaljna uputstva za podnosioce zahteva pre nego što popunite ove obrasce.

NAKNADNA NAPOMENA: Izmene u dokumentima ispod!  

CORRIGENDUM No 1

CORRIGENDUM No 2 

CORRIGENDUM No 3

Prijave se podnose u elektronskoj verziji u pdf obliku, na e-mail adresu: eicee@cedrasplit.hr sa naslovom: EICEE projektni prijedlog. 

DODATNE INFORMACIJE

Ukoliko je potrebno, dodatne informacije se mogu dobiti slanjem pitanja na eicee@cedrasplit.hr, najkasnije do 17.05.2024, sa naznakom: „Otvoreni poziv za podnošenje predloga socijalnih preduzeća i nevladinih organizacija za testiranje inovativnih pristupa i pilot rešenja – pitanje ”

Često postavljana pitanja možete naći u nastavku – LINK 

Ukupan iznos sredstava dodeljenih ovoj Grant šemi je 210.000,00 €. Najmanje sedam projektnih ideja će biti podržano putem poziva. Minimalni iznos granta biće 17.500,00 €, a maksimalni iznos 30.000,00 €.

Maksimalni iznos sredstava predviđenih za plate/naknade osoblja, kancelarijske troškove i eventualne troškove nabavke opreme ne sme biti veći od 70% ukupnih troškova celog projekta, dok je maksimalni iznos za plate/naknade osoblja 40%. Finansijski izveštaji podgrantova biće predmet eksterne revizije. U slučaju podnošenja partnerskih projekata, samo jedna organizacija – vodeći aplikant projekta – biće direktno odgovorna za upravljanje finansijskim sredstvima svih partnerskih organizacija u projektu. Ovim pozivom se podstiče saradnja sa lokalnim institucijama, ali i sa drugim organizacijama kako bi i one manje razvijene dobile mogućnost da kroz ovaj poziv budu podržane.

Ukupni troškovi podrazumevaju ukupnu vrednost projekta i ne mogu se sufinansirati. Podnosioci zahteva ne mogu predlagati finansijsku podršku trećim licima.

Kompletan aplikacioni paket možete preuzeti ovde: EICEE CALL FOR PROPOSALS