Jedan od ciljeva ovog projekta je jačanje digitalne ekonomije kroz primenu e-Uprave i povećanje digitalnih veština među građanima.

Prema istraživanju o upotrebi informaciono – komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji sprovedenom od strane Zavoda za statistiku Republike Srbije 2018. Godine, samo 37,3% populacije na nacionalnom nivou radije koristi internet usluge javne uprave umesto da  fizički posećuje javne institucije i organe uprave.  Međutim, 35,5% internet populacije koristilo je internet samo za dobijanje informacija sa web stranica javnih institucija, 21,7% za preuzimanje službenih obrazaca i 15,9% za slanje popunjenih obrazaca.

Kao najvažniji razlog zašto korisnici nisu poslali popunjene obrasce javnoj upravi putem interneta 78,7% isitanika navelo je da nema potrebe za slanjem popunjenih obrazaca. Uz to, većina građana rekla je da ne raspolaže veštinama za popunjavanje obrazaca kao i da na web lokacijama često nisu dostupne infomracija o bezbednosti i zaštite ličnih podataka što ih dodatno obeshrabruje da se upuste u ovaj proces.

Sve ovonavelo nas je da budemo deo priče koja se zove Digitalna agenda za  Zapadni Balkan.

Ciljevi koje smo sebi postavili i kojima ćemo se baviti kroz ovaj projekat su:

– utvrđivanje kvaliteta postojećih e – usluga, nivoa njihove upotrebe i potrebe za novim e-usluga kroz istraživanja;

– unapređenje digitalnih veština građana za korišćenje postojećih e-usluga snimanjem video vodiča koji će se nalaziti na našem Youtube kanalu;

– povećanje korišćenja postojećih e-usluga putem direktnih prezentacija na šalterima javne uprave,

– povećanje vidljivoti e-usluga kroz medijsku kampanju;

Pratite nas kako biste bili u toku sa svim navedenim aktivnostima!

Oslobodi se birokratije uz korišćenje digitalizacije!

Projekat ,,Povećanje učešća građana u digitalnoj agendi – ICEDA’’ sprovode Fondacija Metamorphosis (Severna Makedonija), Open Data Kosovo (Kosovo), Akademija za e-upravu (Estonija), CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Srbija), NVO 35m (Crna Gora) i Levizija Mjaft! (Albanija)