Vladan Šutanovac

Kognitivni naučnik

Vladan Šutanovac je kognitivni naucnik i eksperimentalni lingvista, sa fokusom na kognitivnu neuronauku i neurofiziologiju emotivne percepcije/emotivnih poremećaja, i eksperimentalnu etnofenomenološku pragmatiku.

Više o Vladanu