O Vladanu

Svoje znanja i praktične veštine stekao je na fakultetima i u istraživčkim centrima širom Evrope, sa kojima i trenutno sarađuje kao nezavisni istraživač.

Pored istraživačkih aktivnosti, Vladan se takođe bavi i naučnim konsaltingom.