Nikola Jovanović

Nikola Jovanović

Programski direktor

Nikola Jovanović se poslednjih petnaest godina bavi istraživanjima tržišta. Vlasnik je agencije za marketinška istraživanja Plum Mark. Nikola je programski direktor Deli prostora za kreativno delovanje.

Više o Nikoli