Young Balkan Design je regionalna platforma za talente, osnovana 2011. godine sa ciljem da identifikuje, promoviše i razvija kreativni potencijal balkanskog regiona u oblasti dizajna proizvoda. Inicijativa ima za cilj i objedinjavanje regionalne scenografije, približavanje međunarodnom tržištu, jačanje njenog potencijala kroz dodatno obrazovanje i praksu, a istovremeno doprinosi obnovi multikulturalne saradnje u regionu Balkana.

Tema je “ Cirkularni dizajn “ gde pozivamo mlade dizajnere da se
upoznaju sa osnovama cirkularne ekonomije i istraže mogućnosti
inovativnog dizajnerskog pristupa koji povećava cirkularnost
proizvoda, materijala, usluga i koncepata.

Konkurs je otvoren od 24.DECEMBRA 2018.GODINE do 20.FEBRUARA
2019.GODINE.

Nagrada 1:

        * Učešće na izložbi talenata na Mikser festivalu 2019. (30-40
projekata)
        * Putujuća izložba na festivalima dizajna u regionu (10-15 projekata)

Nagrada 2:

        * Početak saradnje sa regionalnim proizvođačima nameštaja i
proizvoda (3-5 dizajnera)
        * Učešće na Milanskom sajmu nameštaja 2020., Salone Satellite (3-5
projekata)

Konkurs je otvoren za sve osobe rođene *1985. godine i mlađe, iz
sledećih zemalja: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska,
Hrvatska, Grčka, Mađarska, Makedonija, Crna Gora, Rumunija, Slovenija,
Srbija i Turska. Pojedinci ili grupe kreatora. Svaki kandidat može
podneti više od jednog projekta.
*  Starosna granica je zahtev Salone Satellite talent zone Milanskog
sajma nameštaja posvećenog dizajnerima ispod 35 godina. Autori koji
se prijavljuju na YBD bi trebalo da imaju 35 godina ili manje 2020.
godine, kada će izabrani pobednici izlagati na Salone Satellite.

Ceo tekst konkursa možete naći na ovom linku http://mikser.rs/ybd-2/.

Zainteresovani kandidati mogu podneti svoje prijave na ovom linku
http://youngbalkandesigners.mikser.rs/ do 20.FEBRUARA 2019. godine do
23:59.

Pitanja vezana za konkurs mogu se slati na YBD@MIKSER.RS.