Želimo da vam predstavimo još jednu sjajnu knjigu koja povezuje menadžment i kreativnost – The Brand Gap.

BRAND GAP

The Brand Gap (Rascep brenda) : kako premostiti distancu između poslovne strategije i dizajna , Marty Neumeier (Morti Nojmajer )

Još od Maklhamovog eseja Medijum je poruka, nijedna knjiga nije sažela toliko mnogo ideja na tako malo strana. Koristeći se jednostavnim i opisnim jezikom, Neumeier predstavlja jedinstvenu teoriju brenda, skup pet disciplina koje će pomoći kompanijama da premoste rascep između brend strategije i inovacije.

Čitajte ovu sjajnu knjigu. Evo linka.