DAR - Deli Novosti

Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu i Regionalna razvojna agencija Jug raspisali Javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u projektu Doprinos akademaca razvoju (DAR).

Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu i Regionalna razvojna agencija Jug raspisali Javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u projektu Doprinos akademaca razvoju (DAR).

DOPRINOS AKADEMACA RAZVOJU (DAR)

Opšti cilj projekta DAR je ostvarenje saradnje između Ekonomskog fakulteta i malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koja će rezultirati benefitima za obe strane. Studentima se, u okviru nastave na odgovarajućem predmetu, predstavlja neki od problema ili dilema u poslovanju preduzeća, a koje bi oni trebalo da pokušaju da reše, odnosno da predlože moguće ideje. Na taj način, preduzećima se omogućava pristup novim idejama i mogućnostima za unapređenje poslovanja. Takođe, cilj projekta je omogućavanje preduzećima da se upoznaju sa potencijalnim kadrovima, čime se značajno olakšava proces regrutovanja novih zaposlenih u budućnosti.

Cilj projekta ogleda se u omogućavanju studentima da primene svoje znanje i provere svoje operativne veštine.

S druge strane, ovakav vid saradnje omogućava studentima da se upoznaju sa poslovanjem preduzeća i problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Na ovaj način sadržaj nastave na Fakultetu značajno se obogaćuje praktičnim pristupom. Prema tome, cilj projekta je i obezbeđenje pristupa realnim problemima i dilemama. Cilj projekta ogleda se i u omogućavanju studentima da primene svoje znanje i provere svoje operativne veštine.

Rešavanje praktičnog problema trebalo bi da rezultira izradom studije slučaja, u okviru koje bi bilo predstavljeno preduzeće, trenutno stanje, rezultati analize (koristi i troškovi), predlozi za unapređenje poslovanja, kao i stanje koje se očekuje nakon implementacije predloženih načina unapređenja. Više informacija o samom projektu kao I o načinu prijave možete dobiti na linku.

Konkurs traje do 15. septembra.