Sonja Petković

Arhitektonska vizualizacija i dizajn

Sonja Petković je arhitektica koja se bavi projektovanjem, arhitektonskom vizualizacijom i dizajnom. Kao doktorant na Gradjevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu, piše radove za naučne časopise i radi na istraživanju odredjene vrste stanovanja u arhitekturi.

Više o Sonji