BioSense institut je javna naučnoistraživačka ustanova i evropski centar naučne izvrsnosti koji se fokusira na razvoj digitalnih tehnologija i njihovu primenu u poljoprivredi. Misija BioSense je da podrži razvoj efikasne poljoprivrede u kojoj će se uz manja ulaganja i manje rizike ostvariti veći prinosi, kao i da podrži domaći IT sektor da razvije sopstvene proizvode za primenu u poljoprivredi. BioSense ukršta dva najperspektivnija sektora u Srbiji: Informacione tehnologije i poljoprivredu.

AgriFoodTech je koncept koji ima za cilj da kroz kroz informacione i komunikacione tehnologije doprinese efikasnijoj, održivijoj ili čak drugačijoj proizvodnji u prehrambenoj industriji, poljoprivredi i hortikulturi.

Prošle godine BioSense je lansirao prvi ag-tech akcelerator u regionu, testirajući sopstvenu hipotezu da je takav program potreban. Izabrano je osan timova, a nakon tromesečnog intenzivnog programa bilo je jasno da je početna hpoteza bila tačna i da je ag-tech program imao mnogo toga da ponudi. Otkad se se prodružili programu, timovi su prikupili oko 150.000 EUR uz dodatne mogućnosti koje su trenutno u planu.

BioSense pruža AgriFoodTech preduzetnicima i timovima intenzivan personalizovani tromesečni program ubrzanja. U ova tri meseca timovi dobijaju podršku odabranih međunarodnih i lokalnih mentora. Zajedno rade na utvrđivanju da li postoji stvarna potreba za predloženim proizvodom/uslugom, mapiranju potrošače, razraađuju predloge i vrednosti fokusirajući se na marketinške kanale i alate koji će odvesti kupce do njihovih vrata.

Nakon uspešnog prvog izdanja, BioSense akcelerator prima prijave za program zakazan za jesen 2020. Rok za prijavu je 21. septembar, program će se održati onlne, trajaće osam nedelja, a namenjen je svim ag-tech startup-ovima iz regiona koji se nalaze u ranoj fazi osnivanja i ispunjavaju sldeće uslove:

●  imaju oformljen tim, raazrađenu ideju i jasan početni biznis plan, odnosno koncept;
●  bave se razvojem i primenom inovacija i IT rešenja za poljoprivredu i prehrambeni sektor;
●  rešavaju realan problem na tržištu tako što rade na unapređenju već postojećih rešenja ili digitalizaciji prethodno analognih rešenja.

Detaljnije o BioSense programu i samom procesu prijave možete pronaći na zvaničnom sajtu.