Pandemija na globalnom, a epidemija na lokalnom nivou u velikoj meri utiču na poslovanje coworking prostora. Mere koje su uvedene radi suzbijanja COVID-19 onemogućile su pružanje usluga najma radnog prostora za rad malim kompanijama i frilenserima kao i organizaciju događa koji podstiču razvoj preduzetništva, inovacija u IT sektoru i kreativnim industrijama. Posledice ovih mera su veliki gubici po coworking i coliving zajednicu koji se ogledaju kako u finansijama tako i u gubitku stanara, partnera, sponzora ..

Coworking Asocijacija Srbije (CAS), osnovana je krajem 2018. i predstavlja formalnu mrežu 20 coworking i coliving prostora iz 14 gradova. CAS zastupa interese ove zajednice i podstiče saradnju i jačanje kapaciteta prostora.

Kao takva, izašla je sa predlogom mera podrške koje bi dovele do saniranja nastalih posledica i omogućile nastavak daljeg poslovanja svih coworking prostora u Srbiji.

Detaljno o tome koje su sve mere predložene i kome možete pročitati na zvaničnom sajtu CAS.