Pozivamo vas na #Supercool izložbu u Deli prostoru, Pop up 2 – Izložba prostorne grafike, autorke Tiane Mitić. Otvaranje izložbe je u petak 15. decembra u 19h i izložba traje do nedelje 17. decembra.

KONCEPT IZLOŽBE

Koncept autorkine izložbe je pop-up umetnost od papira. Kako oblast delovanja grafičkog dizajnera ide od projektovanja vizuelnog identiteta jedne kompanije ili proizvoda, pa do realizacije pakovanja, grafičkog koncepta i podrške u vizuelnoj komunikaciji sa publikom, tako se u Tianinom radu može pratiti geneza nastanka tog polja delovanja.
Među najvećim magijama koje u detinjstvu mogu da vas zadese jesu pop-up knjige. Livre animé, što bi rekli francuzi. Kako je napraviti, pitanje je koje mnoge navodi na razmišljanje, dok se Tiana opredelila da se bavi tim problemom. Sa upotrebom savremenih principa grafičkog oblikovanja i osnovnih geometrijskih oblika, njena dela sa sobom nose jedinstven koncept čime se pak odvajaju od sveta dečjih ilustrovanih knjiga.

Kada se granica infantilne radoznalosti i fasciniranosti za pop-up knjigom nadmaši, poseduju tehničko-produktivna saznanja i pokrenu kreativna mišljenja za njeno oblikovanje i konstruisanje, znajte da je tada stvoreno umetničko delo. U Tianinim knjigama, svaka je strana umetničko delo. Baveći se problemom prostornog oblikovanja papira, ona upravo istražuje dinamiku između druge i treće dimenzije služeći se kreativnom vizijom matematičke percepcije. Dvodimenzionalne površine neshvatljivo iskaču u treću dimenziju, a trodimenzionalne papirne transformacije matematički su konstruisane i prkose gravitaciji. U današnje vreme kada se interaktivno komunicira preko internet I društvenih mreža, kada je vizuelno gotovo presudno u odnosu na suštinu, Tiana sa druge strane realnog nudi interaktivnu igru maštovitih trodimenzionalnih prizora koje njena dela nude sa iskakalicama i pomicaljkama.

U cilju da doprinese demistifikaciji apstraktne umetnosti u Srbiji, Tiana specifičnim pristupom u prezentaciji dela komunicira sa publikom. Iako se može dokumentovati da su knjige sa pokretnim delovima korišćene vekovima, one su se skoro uvek koristile u naučnim radovima, pa u vezi sa tim možemo reći da je Tiana svojim radom zakoračila u istraživački naučni rad.

BIOGRAFIJA AUTORKE

Tiana Mitić rođena je 1986. godine u Nišu. Diplomirala na smeru Grafički dizajn Fakulteta umetnosti u Nišu kao student generacije. Master studije završila 2010. godine na Fakultetu umetnosti u Nišu, odsek Primenjena umetnost. Iste godine dobila je prestižnu nagradu “Srebrna zvezda” kao najbolji diplomac Univerziteta u Nišu u oblasti umetnosti. Uža umetnička oblast kojom se bavi su dizajn pakovanja, dizajn publikacija, korporativni dizajn i pop up-om kao oblikom 3D ilustracije. Dobitnik prvog mesta na konkursu iz oblasti dizajna ambalaže, za dizajn staklene boce za vodu. Učestvovala na više kolektivnih i samostalnih izložbi. Radila na dizajnerskim projektima sa više studia za dizajn i marketinških agencija u zemlji i nostranstvu. Trenutno zaposlena kao predavač u Poslovni-obrazovnom centru Univerziteta Metropolitan u Nišu, gde predaje grupu predmeta na smeru Grafički dizajn.