Program je namenjen socijalnim preduzećima koja zapošljavaju i radno angažuju mlade (18-35 godina) iz ranjivih grupa ili doprinose zapošljavanju kroz svoje aktivnosti.

PODRŠKA ZA SOCIJALNA PREDUZEĆA

Program pruža priliku da preduzeća dobiju stratešku konsultantsku podršku u razvoju i unapređenju poslovanja kroz rad sa iskusnim biznis konsultantima i preduzetnicima, razviju saradnju sa GIZ-om i povežu se sa sličnim preduzećima u Srbiji.

Socijalno  preduzetništvo danas predstavlja jedan od ključnih pokretača ekonomskog i društvenog razvoja, koji pruža mogućnost zapošljavanja mladih iz osetljivih grupa, u okviru projekta Podsticanje zapošljavanja mladih. Ovaj koncept prepoznat je kao inovativan način za prevazilaženje problema nezaposlenosti mladih i u okviru projekta je pokrenut program podrške socijalnim preduzećima u Srbiji. Cilj programa je upravo da osnaži ona preduzeća koja direktno doprinose zapošljavanju mladih i time podstakne dalje smanjenje nezaposlenosti među ovom društvenom grupom.
Prijavu poslati na e-mejl adresu office@smartkolektiv.org do 29.09.2017.godine u 23:59 časova.

Sve potrebne informacije i smernice za podnošenje prijava možete naći na sajtu. Sva pitanja u vezi prijavljivanja na konkurs možete postaviti putem elektronske pošte na mejl office@smartkolektiv.org.

Socijalno  preduzetništvo danas predstavlja jedan od ključnih pokretača ekonomskog i društvenog razvoja

U toku prve dve nedelje septembra održaće se info sesije sa predstavljanjem programa i konkursa za podršku socijalnim preduzećima koja podstiču zapošljavanje mladih.Informativne radionice će se održati po sledećem rasporedu:

1. Novi Sad – 07.09. u 16h, Startit Centar Novi Sad (Miroslava Antića 2)

2. Užice – 08.09. u 15h, Omladinski klub (Gradski razvojni centar, Trg Svetog Save 11)

3. Zaječar – 13.09. u 14h, Omladinski centar Zaječar (ulica 7. septembar 2)

4. Beograd – 14.09. u 14h, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ (Nemanjina 4/V sprat)

5. Vranje – 15.09. u 12h,  Sala Načelstva, Pčinjski upravni okrug (Matije Gupca 2)

6. Niš – 15.09. u 16h, Deli prostor (Davidova 2a)

Zainteresovani koji bi želeli da prisustvuju nekoj od info sesija treba da se registruju na office@smartkolektiv.org.