U ovom sjajnom videu, naučnik sa Prinstona nam pokazuje kakve su promene u moždanim talasima snimili u istraživanju sprovedenom korišćenjem magnetne rezonanse. On nam govori da verbalna komunikacija, pripovedanje, pokreće brojne fiziološke procese u našim mozgovima. Video i tekst je preuzet sa TED.com sajta.

OVAKO RADE NAŠI MOZGOVI DOK KOMUNICIRAMO

Zamislite da ste izmislili napravu koja može da zabeleži moja sećanja, moje snove, moje ideje i prenese ih u vaš mozak. To bi bila tehnologija koja bi znatno promenila stvari, zar ne? Zapravo, mi već posedujemo tu napravu, a ona se zove sistem ljudske komunikacije i efikasno pripovedanje. Da bismo razumeli kako ova naprava funkcioniše, moramo da pogledamo unutar našeg mozga. Moramo i da formulišemo pitanje na malo drugačiji način.Moramo da se zapitamo kako se neuralni obrasci u mom mozgu koji su u vezi sa mojim sećanjima i idejama prenose u vaše mozgove. Mislimo da postoje dva faktora koja nam omogućavaju da komuniciramo. Prvi – vaši mozgovi se sada nalaze u fizičkoj vezi sa zvučnim talasom koji prenosim u vaše mozgove. Drugi – razvili smo zajednički nervni protokol koji nam omogućava da komuniciramo.

Pogledajte odličan TED video: