Kvalitet vazduha u Nišu danas, u odnosu na zimski period, prikazuje prihvatljive rezultate. Sudeći po prethodnim godinama, očekuju nas periodi lošeg kvaliteta vazduha u našem gradu. Ipak, moguće je sprečiti zagađenja, a upravo je to tema drugog Climathona u Nišu.

Suočeni sa dugogodišnjim problemom zagađenosti vazduha, organizatori Climathona iz udruženja ENECA i Proaktiv zajedno sa partnerima iz Start-up centra i Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj Grada Niša odlučili su da tema bude „Da Niš prodiše“.

Dvadesetoro mladih u Deli prostoru u 10h započelo je hakovanje zagađenja vazduha u gradu. Oni će naredna dvadeset i četiri sata raditi na ideji uz podršku mentora sa Prirodno-matematičkog i Mašinskog fakulteta, kao i iz ekoloških organizacija.

Nakon celodnevnog rada, četiri tima predstaviće ideje stručnom žiriju. Pobednički tim dobiće nagradu Udruženja preduzednika „Pokreni se za posao“ od pedeset hiljada dinara, kao i 12 sati konsultacija CirEkon-a.