Austrijska razvojna agencija – ADA
i Austrijska agencija za promociju istraživanja (FFG) pilotiraju novi finansijski mehanizam za podršku razvoju frugalnih inovacija na Zapadnom Balkanu u okviru projekta ,,Inovacije za bolji svet – napredna rešenja za održivi razvoj’’.

Štedljive inovacije oslanjaju se na pristup „uradi više sa manje“ kako bi se pružili visokokvalitetni, lagani i pristupačni proizvodi i usluge kao odgovor na specifične potrebe ciljne grupe. Kada se efikasno osmisle, štedljive inovacije mogu doprineti postizanju ciljeva održivog razvoja (SDG) rešavanjem pitanja koja tržišta i institucije često nedovoljno podržavaju, kroz rešenja koja efikasno koriste resurse i koja su pristupačna i lako dostupna velikom broju ljudi.

Austrijska razvojna agencija (ADA) i Austrijska agencija za promociju istraživanja (FFG) udružile su se da istraže kako najbolje podržati projekte čiji je cilj rešavanje problema štedljivim inovacijama.

Sastoji se od jednogodišnje serije radionica i izrade prototipa između organizacija iz Austrije i zapadnog Balkana koje doprinose ciljevima održivog razvoja kroz projekte inspirisane principima štedljivih inovacija.

U sklopu pripremnih aktivnosti, biće organizovane 3 online info sesije na teme Ekološka održivost i akcija za klimu (8. oktobar), Socijalne Inovacije i socijalna inkluzija (29. oktobar) i Digitalizacija u službi društvenog uticaja (19. novembar), koje su namenjene preduzećima, organizacijama i pojedincima koji žele saznaju više o prilikama za finansiranje i uspostavljanje partnerstava u ovoj oblasti.

Više o samom projektu možete saznati na ovom linku.