Tokom jučerašnjeg popodneva održano je prvo motivaciono predavanje u okviru projekta ,,Poveži žene – podeli znanje“. Ovo predavanje je prvi korak na putu od ideje do realizacije. Tema je bila motivacija za samostalan početak biznisa, a predavač Iva Vuksanović.

Iva je svoje predavanje počela rečenicom ,,Ko ima želju da nešto uradi, pronaći će način. Ko nema želju, pronaći će izgovor“. U uvodnom delu bilo je dosta reči o statističkim podacima, izazovima i preprekama sa kojima se susreću žene prilikom započinjanja sopstvenog biznisa.

Statistički podaci na nivou države pokazuju da je procenat žena u biznisu oko 31%, što je slično podacima koji se odnose na Evropsku uniju. Žene najčešće započinju posao otvaranjem preduzetničke radnje i uglavnom se bave uslužnim delatnosima. Zanimljivo je da većina žena svoj posao započinju ,,iz nužde“ (usled dobijanja otkaza ili nekih sličnih okolnosti) a ne zato što su to planirale. Glavni razlog za nezapočinjanje biznisa je nedostatak tzv. dodatne motivacije.

Da je rečenica ,,Ko ima želju da nešto uradi, pronaći će način“ istinita, pokazuju uspešni primeri žena preduzetnica koje je Iva podelila sa nama. Iva je neprestano govorila o značaju networkinga i umrežavanja. Istakla je da u Srbiji 4,8 miliona stanovnika koristi internet i da to može biti baš vaše potencijalno tržište. Ključna stvar u efikasnom korišćenju društvenih mreža je analiza kroz platforme kao što su Google Analytics, Data Reportal ..

Ipak, značaj kontinuirane edukacije ima blagu prednost u odnosu na networking i umrežavanje. Edukacija najčešće kreće od sticanja veština kao što su javni nastup, prezentovanje, usmena i pisana komunikacija, eliminisanje preko edukacije o načinu donošenja planskih odluka, ciljeva i doseže do kreiranja strategije, biznis plana, programa rada, plana prodaje, marketing plana, finansijskog plana itd.

Neki od vidova finansijske i nefinansijske pofrške koje preduzetnici mogu koristiti su: Startup Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja, kreditne linije pojedinih banaka koje su namenjene preduzetnicima, projekti nevladinih organizacija …

Nakon predavanja usledili su minuti koji su bili predodređeni za interakciju. Par učesnica preduzetnica poželele su da predstavile svoje uspešne priče i time ohrabre ostale. Učesnice su imale dodatna pitanja za Ivu i uglavnom su se odnosila na to kako mnoštvno ideja konkretizovati u jednu, kako se osmeliti i krenuti u realizaciju ideje, da li postoje startup krediti ..

Mi nastavljamo istim tempom! Do kraja godine očekuje nas još jedno predavanje. Ono će biti na temu pravnih izazova u planiranju samostalnog biznisa. Za više informacija o datumu i satnici, pratite naš sajt i društvene mreže, kao i društvene mreže udruženja Poveži žene.

Projekat ,,Poveži žene – podeli znanje“ sprovodi Deli – prostor za kreativno delovanje u partnerstvu sa udruženjem Poveži žene. Projekat „Poveži žene – podeli znanje“ odobren je za finansiranje u okviru Javnog konkursa za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata u sklopu projekta Platforma za odgovorno upravljanje finansijama, koji je Grad Niš raspisao u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.