Prema podacima  Evropske unije nezaposlenost mladih uzrasta od 15-30 godina je 33,27%. Od tog broja 53% su žene. Najčešći razlog zbog kojih mlade žene ne planiraju da se bave sopstvenim biznisom su nedostatak početnog kapitala, nedostatak znanja i veština u vođenju posla, rizik, neizvesnot uspeha i zarade, nepovoljan ambijent i diskriminacija.

Glavni cilj projekta ,,Poveži žene – podeli znanje “  je iskustveno i znanstevno osnažiti žene i devojčice. Ublažiti sve oblike diskriminacije kroz njihovo direktno uključivanje u preduzetničke vode.

Projekat se sastoji iz četiri etape. Prva etapa su motivaciona predavanja, edukacije iz oblasti kreativnih industrija. Neke od tema su žensko preduzetništvo, platforme za rad na daljinu, ljudski resursi, timski rad, finansijski menadžment .. dakle, sve ono što podrazumeva put od ideje – do realizacije. Druga etapa su ženske priče u okviru kojih ćemo predstaviti pet uspešnih, toplih priča preduzetnica koje se bave mikro biznisima. Treća etapa je Hackathon – Žene rešavaju problem! Pet timova od po pet devojaka rešavaće problem koji im projektni tim postavi kao zadatak. Na samom kraju projekta za najuspešnije i najzainteresovanije žene koje su učestvovale u projektu organizovaćemo posetu jednoj uspešnoj niškoj kompaniji. Za sada, neka ime kompanije ostane tajna.

Projekat otvaramo predavanjem na temu ženskog preduzetništvai motivacije uopšte i ono će biti održano tokom decembra meseca. Zbog situacije sa COVID 19 predavanje će se održati online.

Pozivamo vas da pratite sajt i društvene mreže Deli prostora i udruženja Poveži žene (Connect Women) gde možete  saznati više detalja o projektu i informisati se o datutima i satnici svih predstojećih aktivnosti.

Vidimo se online!

Projekat ,,Poveži žene – podeli znanje“ sprovodi Deli – prostor za kreativno delovanje u partnerstvu sa udruženjem Poveži žene. Projekat „Poveži žene – podeli znanje“ odobren je za finansiranje u okviru Javnog konkursa za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata u sklopu projekta Platforma za odgovorno upravljanje finansijama, koji je Grad Niš raspisao u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.